HolCARD 24W Alfa System A703 v.201
(Rejestrator +Oprogramowanie)

Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera poszerzone o analizę parametrów wraz z rejestratorem AsPEKT 703 v.201. Oprogramowanie do analizy EKG metodą Holtera wraz z rejestratorem AsPEKT 703 v.201 przeznaczone do instalacji na komputerze użytkownika. Pozwala na szybkie wykonanie podstawowych analiz EKG (ocenę arytmii i odcinka ST), przeprowadzenie analiz zaawansowanych w zakresie oceny zmienność rytmu (HRV), odstępu QT oraz analizę pracy rozrusznika serca.